Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

На 30.04.2018г изтича срокът за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017г. Всички физически лица, които са придобили доходи през 2017г, различни от трудови правоотношения са задължени да си подадат данъчна декларация за получените доходи.

Не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще Ви помогнем бързо и лесно с попълването и подаването на Вашата декларация за 2017г на преференциални цени.