Застрахователни услуги

Счетоводна Къща „Си Енд Кей“ предлага на своите клиенти, като допълнителна услуга продуктите на всички застрахователни компании на българския пазар. По този начин имате възможност да изберете най-изгодната и подходяща за вас застраховка.

  • Автокаско – най-разпространената застраховка, осигуряваща различна степен на защита на Вашия автомобил
  • Гражданска отговорност – задължителна застраховка за всяко МПС
  • Имущество – малко популярна застраховка, но все по търсена. Позволява Ви да защитите вашето недвижимо и движимо имущество от пожар, природни бедствия, земетресение, кражба, ВиК аварии и различни други покрития по избор на клиента.
  • Медицинска застраховка – жизненонеобходима застраховка за всички пътуващи в чужбина, осигуряваща на застрахованото лице навременна и специализирана медицинска помощ. Може да се включат допълнителни рискове, според желанието на клиента
  • Живот – тепърва навлизаща сред Българите застраховка. Позволява на всеки един от нас да има спестени пари и лихва върху тях, пълна защита от злополуки , частична защита от заболявания и Данъчни облекчения.
  • Злополуки – осигурява защита от всякакъв род злополуки
  • Отговорности – доста популярна застраховка сред свободните професии. Доста от тях са задължителни. Целта е клиентите Ви да са подсигурени от случайни Ваши грешки.
  • Строително монтажни рискове – Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.
  • Карго- Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози.